obrazek_sitemap
obrazek_rss
obrazek_facebook
obrazek_twiter
obrazek_linkedln
obrazek_atelier

Magdalena Křenková - Florianová

Stará Říše

obrazek_atelier

Josef Florian - vydavatel Dobrého díla ve Staré Říši mezobrazek_odkaz


obrazek_nakladatel
*9. 2. 1873 Stará Říše č. 69 + 29. 12. 1941 Stará Říše č. 175
1885 nastupuje studia na reálce v Telči
1893 stává se pomocným učitelem na obecné škole v Kostelní Myslové
1894 začíná studovat v Praze Techniku a po té Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy
1895 první kontakty s katolickou modernou

1998 stává se profesorem na reálce v Náchodě. Po dvou letech odchází kvůli neshodám s ředitelem školy (ředitel školy žádá po Josefu Florianovi, aby dával lepší známky žákům z dobře postavených rodin i přes jejich nedostatečné znalosti. Josef Florian se odmítá podvolit těmto praktikám a raději opustí tuto profesi.

1900 (7. 12.) toto datum se uvádí jako počátek vydavatelství (J. F. dostává povolení od Leona Bloy k vydávání jeho spisů

1902 (10. 4.)J. F. se žení s Františkou Stehlíkovou a krátce na to se stěhuji do Mořkova na Valašsku. Po roce se vracejí zpět na Vysočinu na Hladov.

1903 (8. 4.) se narodila nejstarší dcera Marta. (16. 5.) vychází první vlastní tisk J. F. -Knihy a Exegese od Leona Bloy.

1904 (6.12.) narodil se syn Metoděj. J. F. s rodinou se stěhuje do Staré Říše do domu u Vobořilů. V tomto roce J. F. navazuje spolupráci s Jakubem Demlem.

1906 J. F. se na La Salettě osobně setkává s Leonem Bloym. Josef Florian se svojí sestrou Antonií nechávaji dle vlastních plánů postavit dům č. 129

1907 (5. 9.) narodila se dcera Eva
1909 (11. 8.) narodila se dcera Marie
1910 asi v tomto roce ve Staré Říši v domě č. 129 pobývá a tvoří Josef Váchal
1911 (3. 6.) narodil se syn Michael. J. F. se stěhuje s rodinou do Veliké nad Veličkou a rok po té do Osvětiman.
1913 (31. 6.) v Osvětimanech se narodil syn Joachym. Týž rok se Florianovi definitivně vracejí do Staré Říše.
1915 - 1924 (4. 5. 1915) narodil se syn Josef, (4. 3. 1917) narodila se dcera Františka, (14. 12. 1919) narodila se dcera Anna, (25. 12. 1921) narodil se syn Jan, (21. 3. 1924) narodil se syn Gabriel.

1927 vychází první skutečně bibliofilský tisk Dobrého Díla - Štědrý den od K. J. Erbena, tištěn ručně na domácím lisu, dětmi J. F. ve 120 exemplářích

1927 (14. 6.) narodil se poslední 12. potomek Václav

1934 Bratr J. F. Jan "kmotříček" prodává majetek na Hladově a dle projektu pražského architekta Břetislava Štorma nechává postavit ve Staré Říši pro rodinu dům č. 175. Krátce po dostavbě domu Jan "kmotříček" umírá na rakovinu plic.

1940 Josefa Floriana navštíví kníže Karel Schwarzenberg st. Vybere si několik výtisků Dobrého Díla a věnuje vydavatelství finanční dar v hodnotě 10 000 na podporu vydáni Psellosovy chronografie.

V tomto roce Jakub Deml vydá své XXIV. šlépěje, kde o Josefu Florianovi zveřejní mnoho pomluv, lží a urážek. Tyto pomluvy vystavili Josefa Floriana velkému nebezpečí v době nacismu. Právník Kamil Resler sepíše kvůli XXIV. šlépjejím na Jakuba Demla žalobu, kterou ale Josef Florian nakonec odmítá podat.

1941 (29. 12.) Josef Florian umírá. Pohřeb se koná 1. 1. 1942 ve Staré Říši.
Od roku 1903 - 1941 vyšlo v Dobrém Díle 405 svazků: z toho 254 knih 118 sborníků 20 výtvarných edic 13 sešitků pramenů Původní název nakladatelství bylo STUDIUM (1903 -1912) vědecká a technická literatura vycházela

O Josefu Florianovi se můžete více dočíst v knize Aleše Palána - Být dlužen za duši - v rozhovoru se syny Janem a Gabrielem Florianovými.


Licence textů GFDL a CC-BY-SA


text sestavila Karla Nixová - Florianová


zpět rodokmen

zpět úvod
obrazek_atelier
XHTMLmez CSS mez ©2014 Magdalena Křenková mez prohlášení o přístupnosti mez klávesové zkratky
počítadlo.abz.cz