obrazek_sitemap
obrazek_rss
obrazek_facebook
obrazek_twiter
obrazek_linkedln
obrazek_atelier

Magdalena Křenková - Florianová

Stará Říše

obrazek_atelier

Gabriel Florian

obrazek_gabriel

Gabriel Florian zpočátku projevoval talent pro hudbu a kreslení. Hře na klavít a harmonium ho učil bratr Metoděj. Ve třinácti letech zkoušel již hrát na varhany v kostele. V té době uměl také perokresbou kopírovat obrázky ptáků a hmyzu. Kopie byly tak věrné, že vzbuzovaly údiv návštěvníků, kteří se zajímali o výtvarné umění. Pro vlastní tvorbu mu však chyběla invence.

Z učebních oborů ho nejvíce zajímal historie, zeměpis a matematika. Kreslil také mapy. Z astronomie ho nadchly neobyčejné úkazy, komety , pády meteoritů a polární záře.

Učil se latinsky. německy, francouzsky a anglicky. Ačkoliv žádný z těchto jazyků dokonale neovládal, během války byl občas potřebný jako tlumočník.

Po zrušení Dobrého díla byl zaměstnán jako pomocný účetní v "jednotě" ve staré Říši, později jako dělnák v lese.

Začal restaurovat kostelní sochy, většinou barokní, kteří státní restaurátoři již nechtěli opravovat pro přílišné poškození.

text Gabriel Florian


florian-gabriel.wz.czzpět rodokmen

zpět úvod
obrazek_atelier
XHTMLmez CSS mez ©2014 Magdalena Křenková mez prohlášení o přístupnosti mez klávesové zkratky
počítadlo.abz.cz